SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

home > News > Announcement > Internship 2 – Gemadept

Internship 2 – Gemadept

Gemadept tuyển SV thực tập cho HK hè năm 2022 – 2023
Số lượng 20 -30 SV (có qua chọn lọc hồ sơ, Phỏng vấn)
Địa điểm : các kho Gemadept toàn quốc (SV ghi rõ quê quán để tiện sắp xếp)
Lưu ý yêu cầu nộp CV và cover letter như xin việc, nói rõ mục tiêu và expectation.
Link điền thông tin: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiwHjKTF1R_aSgF3xh_dFa3tcg3daeAxlsNSql_3ooTmVdGg/viewform
Link up CV + cover letter (tạo thư mục riêng theo cú pháp HỌ TÊN_MSSV_QUÊ QUÁN)
https://drive.google.com/drive/folders/1SHKebeWZi3akyj0csPe3dinmGdltDKru?usp=sharing

Internship 2 – Gemadept