SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

home > News > Announcement > Invitation to the Japan-ASEAN Online Program Towards SDG Flush Out the Differences: A Cross-Cultural Workshop on Toilets and Sanitation

Invitation to the Japan-ASEAN Online Program Towards SDG Flush Out the Differences: A Cross-Cultural Workshop on Toilets and Sanitation

Workshop trực tuyến Japan-ASEAN Online Program Towards SDG Flush Out the Differences: A Cross-Cultural đo Ban Thư ký AUN thông báo. Thông tin cơ bản như sau:
  • Mục tiêu: Khóa học tập trung vào Mục tiêu số 3 và số 6 của Mục tiêu phát triển bền vững – SDG (Sustainable Development Goals). Khóa học dành cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh từ các trường đại học thành viên AUN và Mạng lưới SUN/SixERS, nhằm nâng cao hiểu biết về đa dạng văn hóa và các khái niệm về vệ sinh, sức khỏe của mỗi quốc gia ASEAN và Nhật Bản. 
  • Đơn vị tổ chức: Mạng lưới SUN/SixERS, Đại học Nagasaki, Đại học Okayama (Nhật Bản) phối hợp với Ban Thư ký AUN tổ chức. 
  • Thời gian: từ ngày 12 – 15/12/2023. 
  • Hình thức: Trực tuyến.
  • Số lượng: 60 sinh viên.
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh.
  • Chi phí: Miễn phí tham dự.
  • Đường link đăng ký tham dự: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWwn6G4PVhe67x8HY5Te5xP2jCPoUwINLxzQqaPuHqySbDQw/viewform, hạn cuối đăng ký trước ngày 10/11/2023
Sinh viên tham gia đầy đủ chương trình từ 80% trở lên, sẽ được Ban tổ chức cấp chứng nhận hoàn thành chương trình. 

Invitation to the Japan-ASEAN Online Program Towards SDG Flush Out the Differences: A Cross-Cultural Workshop on Toilets and Sanitation

lakutoto prediksi lakutoto rtp lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto togel online lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto mahjong ways 2 lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto