SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

Nhân sự Bộ môn Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

ASSOC. PROF. DR. HỒ THỊ THU HÒA

Trưởng Bộ môn Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng

Read More »

M.SC. DƯƠNG VÕ NHỊ ANH

Giảng viên

Read More »

Dr. NGUYỄN HẰNG GIANG ANH

Giảng viên

Read More »

M.SC. NGÔ THỊ THẢO UYÊN

Giảng viên

Read More »

Dr. TRẦN ĐỨC VĨ

Giảng viên

Read More »

MSC. NGUYỄN HOÀNG HUY

Giảng viên

Read More »

B.Eng. Trần Đức Khánh Tân

Trợ giảng

Read More »

BEng. Đoàn Thuý Nhã

Read More »

Secretary

ĐẶNG THỊ NGỌC LINH

Email: dtnlinh@hcmiu.edu.vn
Room: A2.602