SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

QUAN TRỌNG- về việc gia hạn thời gian học tập cho sinh viên

Thông báo thời gian nhận đơn gia hạn thời gian học tập của sinh viên khóa 2016 trở về trước chưa tốt nghiệp: từ 14/10/2022 đến 10/11/2022.

Sinh viên nộp đơn về VP Khoa O2.602

Study extension request (1)

Attachments