SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

Short-term Internship Programs at SIIT (Scholarship)

Chương trình Học bổng của trường đối tác Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT) – Thammasat University dành cho sinh viên tham gia chương trình thực tập ngắn hạn Short-term Internship Program (STIP). Thông tin cơ bản như sau:
1. Thời gian thực tập: Thực tập 4 tuần đến 8 tuần trong giai đoạn 15/10/2023 đến 31/7/2024.
2. Địa điểm thực tập: SIIT, Thammasat University, Thái Lan
3. Giá trị học bổng:
Số lượng học bổng: 10 suất
Tài trợ sinh hoạt phí: 4,500 Baht/4 tuần
Chi phí chỗ ở tại SIIT International Residential Hall (không bao gồm tiền điện, nước)
4. Yêu cầu đối với sinh viên:
Ứng viên là sinh viên/học viên cao học toàn thời gian tại trường ĐHQT và được nhà trường đề cử tham gia chương trình STIP. Các chuyên ngành phù hợp: • Biochemical Engineering/ Biochemistry • Industrial Engineering • Civil Engineering • Information Technology • Computer Engineering/ Science • Logistics and Supply Chain Systems Engineering • Electronics and Communication Engineering • Electrical Engineering • Management Technology • Energy Technology/ Management • Materials Engineering/ Science/ Technology• Engineering Management • Mechanical Engineering • Environmental Engineering/ Science/ Technology/ Management
Ứng viên có thành tích học tập tốt (Top 20% trong lớp).
Ứng viên có điều kiện sức khỏe đảm bảo để tham dự toàn bộ thời lượng chương trình thực tập.
5. Hướng dẫn nộp hồ sơ:
– Ứng viên vui lòng nộp hồ sơ về email nbhan@hcmiu.edu.vn với tiêu đề [SIIT STIP 23-24] Họ tên SV – MSSV. Bộ hồ sơ đầy đủ bao gồm
Đơn đăng ký: Tải về tại Application form
Thư trình bày nguyện vọng tham dự chương trình bằng tiếng Anh (khoảng 500 chữ)
Resume tiếng Anh
Bảng điểm thang 100 thể hiện kết quả học tập tại trường ĐHQT
Bản sao trang thông tin hộ chiếu còn hạn ít nhất 12 tháng
02 Thư giới thiệu từ Giảng viên/Người hướng dẫn sinh viên tại trường ĐHQT
– Định dạng hồ sơ: Lưu mỗi file tài liệu ở định dạng PDF và đặt tên theo mẫu Họ tên SV – MSSV – Tên loại hồ sơ.
– Hạn chót nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ trước ngày 25 tháng 7 năm 2023 (Thứ ba)
https://drive.google.com/drive/folders/1BaxiLG_ID6Lsfwex2xp3Vdm1pTUlv2Xw?usp=sharing