SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

Cẩm nang Cao học

  • Khung chương trình đào tạo:

Khung chương trình đào tạo từ khóa tuyển sinh năm 2021 về trước: Nhấp vào để xem chi tiết

Khung chương trình đào tạo từ khóa tuyển sinh năm 2022: Nhấp vào để xem chi tiết

Brochure: Nhấp vào để xem chi tiết

  • Hướng dẫn đánh giá môn học:

Theo Quy chế học tập của IU-VNU, các bài đánh giá được chia thành ba loại như sau:

  • Thi cuối kỳ: 35% – 60%
  • Thi giữa kỳ: 20% – 40%
  • Khác (ví dụ: bài kiểm tra trong lớp, bài thuyết trình nhóm, v.v.): 10% – 30%

Điểm cuối kỳ cho môn học thực hành bao gồm:

  • Bài tập thực hành: 70% – 80%
  • Kiểm tra thực hành cuối kỳ: 20% – 30%