SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

STUDY EXTENSION REQUEST FORM – NEW

Mẫu đơn gia hạn mới
Dành cho sinh viên học hết năm 6 mà vẫn chưa hoàn thành chương trình/ các chứng chỉ để tốt nghiệp
Nếu điền form cũ phòng ĐTĐH sẽ reject sau khi nhận.
SV điền đầy đủ form và email tới dtxduyen@hcmiu.edu.vn để được hướng dẫn các bước tiếp theo.biê