SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

home > News > Announcement > The Journey to Industry 4.0 – From Operational Excellence to Advanced Manufacturing and Smart Supply Chains

The Journey to Industry 4.0 – From Operational Excellence to Advanced Manufacturing and Smart Supply Chains

Chương trình hè “The Journey to Industry 4.0 – From Operational Excellence to Advanced Manufacturing and Smart Supply Chains” do trường Đại học đối tác Munich University of Applied Sciences (MUAS), Đức tổ chức. Thông tin chương trình cụ thể như sau:
1. Thời gian: từ ngày 17/7 đến ngày 28/7/2023 (2 tuần) – tham dự trực tiếp (on-site enrolment);
2. Đối tượng tham dự: sinh viên bậc đại học có chuyên ngành phù hợp;
3. Các khóa học trong chương trình:
  • Future Supply Chain Management
  • Digital Operational Excellence
  • Industry 4.0
4. Hướng dẫn đăng ký: xem chi tiết tại file đính kèm. SV hoàn tất nộp hồ sơ trước 16h00 ngày 27/2/2023 (thứ 2).

The Journey to Industry 4.0 – From Operational Excellence to Advanced Manufacturing and Smart Supply Chains

lakutoto prediksi lakutoto rtp lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto togel online lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto mahjong ways 2 lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto