SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

home > News > Announcement > Thông báo buổi chia sẻ của diễn giả Hoa Kỳ với giảng viên,sinh viên lĩnh vực STEM

Thông báo buổi chia sẻ của diễn giả Hoa Kỳ với giảng viên,sinh viên lĩnh vực STEM

Thông báo buổi chia sẻ của diễn giả Hoa Kỳ với giảng viên,sinh viên lĩnh vực STEM
“Tăng cường giáo dục STEM và phát triển lực lượng lao động trong lĩnh vực khoa hoạc và công nghệ.”
Chủ đề chia sẻ:
+ Tương đồng và khác biệt trong giáo dục STEM và lực lượng lao động STEM tại Việt Nam và Hoa Kỳ; 546/ĐHQG-ĐN&PTDA ngày 02 tháng 04 năm 2024 2
+ Cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực STEM và các kỹ năng cần thiết để thành công.
• Thời gian: từ 14:35 đến 15:45, thứ Tư, ngày 10/4/2024
• Địa điểm tổ chức: Hội trường A2.104
• Đối tượng: Sinh viên, Giảng viên thuộc lĩnh vực STEM
• Diễn giả: TS. George
• Form đăng ký tham dự: https://forms.gle/RNQuSf1DnLAgmQQHA
* SV tham dự đầy đủ thời lượng chương trình sẽ được cộng điểm rèn luyện theo quy chế của trường Đại học Quốc tế.

Thông báo buổi chia sẻ của diễn giả Hoa Kỳ với giảng viên,sinh viên lĩnh vực STEM

lakutoto prediksi lakutoto rtp lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto togel online lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto mahjong ways 2 lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto