SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

home > News > Announcement > Thông báo Học bổng Chính phủ Áo (Ernst Mach Grant) năm học 2024-2025 dành cho Sinh viên/Học viên Thạc sĩ tham gia chương trình Trao đổi tại Management Center Innsbruck

Thông báo Học bổng Chính phủ Áo (Ernst Mach Grant) năm học 2024-2025 dành cho Sinh viên/Học viên Thạc sĩ tham gia chương trình Trao đổi tại Management Center Innsbruck

Thông tin cơ bản như sau:
Giá trị học bổng: EMG hỗ trợ chi phí hàng tháng (1,150 EUR/tháng), chi phí chỗ ở (300-800 EUR/tháng), bảo hiểm (55-200 EUR/ứng viên), chi phí đi lại (nhiều nhất 1,000 EUR).
Thời gian học trao đổi: Học kỳ I (4 tháng) hoặc cả năm học 2024-2025 (10 tháng);
Địa điểm học trao đổi: trường đối tác MCI, Innsbruck, Áo;
Đối tượng tham gia:
Sinh viên đã hoàn thành năm nhất (bao gồm học phần AE1, AE2, Cal1, Cal2) hoặc học viên Thạc sĩ đã hoàn thành ít nhất một học kỳ tại trường
Ứng viên chưa làm/chưa đăng ký luận văn tốt nghiệp (Thesis) tại thời điểm nộp hồ sơ; và KHÔNG có kế hoạch đăng ký làm Thesis trong HKII năm học 2023-2024.
Ứng viên đạt GPA tối thiểu 75/100, và không có điểm thành phần môn nào dưới 60/100.
Ứng viên có thể nộp 02 Thư giới thiệu từ Giảng viên cơ hữu của trường ĐHQT.
Ứng viên hoàn thành hồ sơ ứng tuyển trước hạn chót theo quy định.
5. Hướng dẫn nộp hồ sơ: SV chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn https://drive.google.com/…/1MvSnAOEn0aG-6zWfoXnMVIZoK… và nộp hồ sơ trên https://cim.hcmiu.edu.vn/…/iu-seasap-application-portal/ trước 16h00 ngày 17/12/2023 (Chủ nhật).
Xem chi tiết yêu cầu ứng viên tại thông báo trên Facebook chương trình Trao đổi sinh viên: https://www.facebook.com/photo/?fbid=939379717718921&set=a.939419321048294, hoặc link của OeAD: https://grants.at/de/.

Thông báo Học bổng Chính phủ Áo (Ernst Mach Grant) năm học 2024-2025 dành cho Sinh viên/Học viên Thạc sĩ tham gia chương trình Trao đổi tại Management Center Innsbruck

lakutoto prediksi lakutoto rtp lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto laku toto lakutogel lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto mahjong ways 2 lakutoto lakutoto lakutoto laku toto togel sidney lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto