SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

Thông báo tăng cường an ninh trật tự trong sinh viên (mang thẻ sinh viên, đậu xe đúng chỗ quy định)

1. TB về ANTT,… năm học mới 2022-2023
2. TB về việc đậu đỗ xe ô tô, xe máy trong khuôn viên trường