SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

home > News > Announcement > THÔNG BÁO: TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC LÊN THẠC SĨ (BSMS) – HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024

THÔNG BÁO: TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC LÊN THẠC SĨ (BSMS) – HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024

💜 Hạn chót đăng ký: ngày 15 tháng 12 năm 2023 💜
✍️Đối tượng xét tuyển
– Sinh viên năm 3, năm 4 (từ khóa 2020)
– Số tín chỉ tích lũy tại thời điểm xét tuyển: ≥ 50% tín chỉ chương trình đại học
– Điểm trung bình tích lũy tại thời điểm xét: ≥ 70
✍️Học bổng
Sinh viên nhận học bổng tuyển sinh đại học chỉ cần đóng phần chênh lệch học phí giữa học phần thạc sĩ và đại học khi điểm trung bình đạt điều kiện duy trì học bổng.
Khi sinh viên hoàn thành chương trình đại học sẽ nộp hồ sơ chính thức và sẽ được ưu tiên xét học bổng thạc sĩ
✍️Ưu điểm của chương trình liên thông BSMS
– Rút ngắn tổng thời gian học lên tới 1 năm
– Học 1 lần tính điểm 2 lần
– Tiết kiệm chi phí học tập lên tới 40 triệu
– Được ưu tiên xét tuyển học bổng thạc sĩ lên tới 100%
✍️Cách thức đăng ký
Vui lòng xem mục 5 tại website: https://oga.hcmiu.edu.vn/ct-bsms/
Hạn chót đăng ký: 15/12/2023
✍️Thông tin liên hệ
Email: thầy Nguyễn Quốc Đức – info.grad@hcmiu.edu.vn
Điện thoại: (028) 37244270 – số nội bộ: 3120
Hotline: 1800.9040
———-
ANNOUNCEMENT: ADMISSION OPEN FOR BSMS PROGRAM – 2nd Semester of Academic Year 2023-2024
✍️Targets for admissions
– 3rd year, 4th year students (from K2020)
– Number of cumulative credits at the time of admission: ≥ 50% total
– Cumulative GPA at the time of admission: ≥ 70
✍️Scholarships
Students receiving Admission Scholarships only need to pay the difference in tuition fees between the master’s and undergraduate courses when the GPA meets the conditions for maintaining the scholarship.
When students complete the undergraduate program, you can submit an official application and will be given priority to consider a master’s scholarship
✍️Advantages of BSMS program
– Shorten the total study time up to 1 year
– Study 1 time, score 2 times
– Save up to 40 million VND tuition fee
– Priority for master’s scholarships up to 100%
✍️How to register
Please see item 4 at this announcement: https://oga.hcmiu.edu.vn/ct-bsms/
✍️Contact
Email: Mr. Nguyen Quoc Duc – info.grad@hcmiu.edu.vn
Phone: (028) 37244270 – ext: 3120
Hotline: 1800.9040

THÔNG BÁO: TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC LÊN THẠC SĨ (BSMS) – HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024

lakutoto prediksi lakutoto rtp lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto laku toto lakutogel lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto mahjong ways 2 lakutoto lakutoto lakutoto laku toto togel sidney lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto