SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

home > News > Announcement > Thông báo ứng tuyển học bổng VALOMA 2022 – vòng Khoa IEM

Thông báo ứng tuyển học bổng VALOMA 2022 – vòng Khoa IEM

Thông báo ứng tuyển học bổng VALOMA 2022 – vòng Khoa IEM

Đối tượng: Sinh viên đang theo học ngành LSCM tại khoa IEM

Sinh viên đọc quy định xét duyệt như link bên dưới:

https://drive.google.com/file/d/1YDbP89Q4zPvmR1Z8cd7xPVDtSKFk9xYo/view?usp=sharing

Sinh viên ứng tuyển theo đường link sau:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCSOqRNkDlThC3nFHnOv9RyzEv5p3rVukei3lwGwH5HaFf2A/viewform

Deadline ứng tuyển vòng khoa IEM: 14/09/2022

Khoa sẽ thông báo kết quả đến sinh viên đạt yêu cầu để bổ sung hồ sơ bản cứng và minh chứng sau khi xem xét.

Thông báo ứng tuyển học bổng VALOMA 2022 – vòng Khoa IEM

lakutoto prediksi lakutoto rtp lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto laku toto lakutogel lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto mahjong ways 2 lakutoto lakutoto lakutoto laku toto togel sidney lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto