SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

Thông báo về kế hoạch tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2022 của trường ĐHQT

Thông báo về kế hoạch tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2022 của trường ĐHQT

1. Tiến độ thực hiện:
– Trước Ngày 30/11/2022: Sinh viên và học viên sau đại học nộp công trình nghiên cứu khoa học về Khoa IEM qua email phtram@hcmiu.edu.vn (Tiêu đề: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC)

2. Lĩnh vực nghiên cứu:
Các công trình SVNCKH có thể thuộc 04 lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, khoa học sự sống và khoa học xã hội.

3. Cơ cấu giải thưởng :
Xét giải Nhất, Nhì, Ba cho mỗi lĩnh vực cho tác giả và Giải thưởng cho Giảng viên hướng dẫn và giấy khen của trường ĐHQT.
+ Giải Nhất: 3.000.000 đồng/đề tài
+ Giải Nhì: 2.000.000 đồng/đề tài
+ Giải Ba: 1.000.000 đồng/đề tài
+ Giảng viên hướng dẫn sinh viên đạt giải Nhất: 2.500.000 đồng/đề tài
Thưởng cho poster ấn tượng nhất hội nghị được nhận mức khen thưởng 500.000 đồng/poster cho mỗi lĩnh vực.

4. Hồ sơ tham gia:
– 01 bài công trình nghiên cứu khoa học (theo dạng bài báo hội nghị bằng tiếng Anh, tham khảo biểu mẫu tại trang điện tử: https://ord.hcmiu.edu.vn/bieumau)
– Mỗi công trình tự thiết kế 01 poster giới thiệu kết quả nghiên cứu theo kích thước 0,8m x 1,3m (khổ dọc). Đối với poster vui lòng gửi theo dạng png trước ngày 23/11/2022 theo đường link https://forms.gle/xTFEnnNkCzUMz2AY7

– Để các công tác của Hội nghị diễn ra thành công, các vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh, vui lòng liên hệ về Phòng Quản lý Khoa học để kịp thời giải quyết. Phòng QLKH sẽ tiếp tục cập nhật thông tin theo Kế hoạch Hội nghị “Sinh viên NCKH” năm 2022.

Chuyên viên liên hệ: Nguyễn Lê Khánh Linh, Email: nlklinh@hcmiu.edu.vn, Số điện thoại: 093 797 6806.