SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

home > News > Announcement > Thông báo về quy trình tiếp nhận và xử lý bản sao/ bản photo công chứng bằng tốt nghiệp THPT của sinh viên

Thông báo về quy trình tiếp nhận và xử lý bản sao/ bản photo công chứng bằng tốt nghiệp THPT của sinh viên

Thông báo về quy trình tiếp nhận và xử lý bản sao/ bản photo công chứng bằng tốt nghiệp THPT của sinh viên