SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

Thông báo về việc Cập nhật thông tin Đoàn viên, sinh viên năm học 2022 – 2023

Thông báo về việc Cập nhật thông tin Đoàn viên, sinh viên năm học 2022 – 2023

– Thời gian thực hiện: đến hết ngày 7/3/2023
– Đối tượng áp dụng: Tất cả Sinh viên đang học tại trường.

https://drive.google.com/file/d/1DFW81MEQykEGCLTbquK61lsm-krJJtMf/view?usp=sharing