SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

home > News > Announcement > THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT MÔN CỜ VUA DÀNH CHO CÁC SINH VIÊN SỨC KHỎE YẾU HOẶC KHUYẾT TẬT TRONG HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT MÔN CỜ VUA DÀNH CHO CÁC SINH VIÊN SỨC KHỎE YẾU HOẶC KHUYẾT TẬT TRONG HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT MÔN CỜ VUA DÀNH CHO CÁC SINH VIÊN SỨC KHỎE YẾU HOẶC KHUYẾT TẬT TRONG HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2022-2023
Nhà trường chuyển tiếp thông báo của Trung Tâm Thể dục Thể thao – ĐHQG đến sinh viên về việc đăng ký học Giáo dục Thể chất (GDTC) môn Cờ vua như sau:

– Đối tượng: sinh viên khuyết tật hoặc không đủ sức khỏe học một số nội dung trong chương trình môn học GDTC.

– Hồ sơ đăng ký xem xét: Sinh viên nộp đơn, giấy chứng nhận, hồ sơ bệnh án hoặc các giấy tờ liên quan chứng minh tình hình sức khỏe thuộc đối tượng khuyết tật hoặc không đủ sức khỏe học một số nội dung trong chương trình môn học GDTC của bệnh viện công lập từ cấp quận hoặc tương đương trở lên.

– Sinh viên gửi đơn và các giấy tờ cần thiết về Khoa/Bộ môn qua email. Thời gian từ ngày 12/10/2022 đến ngày 15/10/2022.

– Nhà trường sẽ tổng hợp danh sách sinh viên đăng ký và gửi Trung tâm Thể dục Thể thao xem xét.

– Hình thức giảng dạy: trực tiếp, phòng A1.401

– Thời gian học (dự kiến): 14g00 – 16g30, chiều thứ 7 từ 22/10/2022-11/02/2023.

– Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ qua email: tmttam@hcmiu.edu.vn

Sinh viên cập nhật và thực hiện theo thông báo.

Trân trọng.

Nguồn: https://edusoftweb.hcmiu.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=1298

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT MÔN CỜ VUA DÀNH CHO CÁC SINH VIÊN SỨC KHỎE YẾU HOẶC KHUYẾT TẬT TRONG HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2022-2023

lakutoto prediksi lakutoto rtp lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto laku toto lakutogel lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto mahjong ways 2 lakutoto lakutoto lakutoto laku toto togel sidney lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto