SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN NĂM NHẤT, HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023

Chi tiết SV xem tại:

https://edusoftweb.hcmiu.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=1330