SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

Thông báo vv đăng ký GVHD môn Capstone HK I – 2022-2023

  • Thông báo vv đăng ký GVHD môn Capstone HK I – 2022-2023

B1: SV tham khảo Danh sách đề tài Capstone HK I năm học 2022 – 2023 như link sau:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I8YZNZQkCiACu59c-qUes5Mmm-87Q3m1/edit?usp=sharing&ouid=109429960198951627524&rtpof=true&sd=true

B2: Điền email vào link bên dưới và tìm nhóm 3 SV -> thống nhất chọn đề tài + GVHD

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SfQjqwx61DrrL2aebXGmUbgaBqzWlAvl16vPrPQiukE/edit?usp=sharing

  • B3: Nhóm SV email tới GVHD để có mail xác nhận đồng ý hướng dẫn

B4: Sinh viên điền thông tin nhóm vào form theo link này:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN6jXS8qDH2qnayUsbGwrb1baEAO25oZHTTA9Z8_cLAH-zEg/viewform

Deadline: 10/09/2022

Lưu ý:

SV phải đăng ký môn Capstone trên cả edusoft và Khoa theo thông báo trên. (trường hợp quên chưa đăng ký edusoft sẽ đăng ký trên hệ thống vào tuần add/drop 29/08 – 04/09 và tự tìm nhóm ngay).