SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

home > News > Announcement > Thông tin Buổi chia sẻ Thông tin Học bổng và Tài trợ của Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) năm 2024

Thông tin Buổi chia sẻ Thông tin Học bổng và Tài trợ của Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) năm 2024

Buổi chia sẻ Thông tin Học bổng và Tài trợ của Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức DAAD năm 2024. Thông tin cụ thể như sau:
1. Thời gian: từ 10h15 đến 11h30, ngày 01 tháng 4 năm 2024 (Thứ Hai)
2. Địa điểm: Hội trường A2.104
3. Diễn giả: Bà Simone Gotz – Đại diện DAAD Việt Nam
4. Nội dung Buổi chia sẻ:
– Giới thiệu về hệ thống giáo dục tại Đức và thông tin các chương trình Sau đại học;
– Thông tin Học bổng, Tài trợ của DAAD năm 2024;
– Hỏi đáp cùng Diễn giả.
5. Đối tượng tham dự: Cán bộ Giảng viên, Sinh viên Học viên trường Đại học Quốc tế có quan tâm đến thông tin chương trình.
6. Đăng ký tham dự: Điền thông tin tại đơn trực tuyến https://forms.gle/cph61zeRyvZTPGqQ9

Thông tin Buổi chia sẻ Thông tin Học bổng và Tài trợ của Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) năm 2024