SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

Thông tin chung

Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp mong muốn thu hút, đào tạo sinh viên và chuẩn bị cho họ trở thành những nhà cán bộ kỹ thuật và nhà lãnh đạo trong các lĩnh vực Quản lý Sản xuất, Hậu cần, Chuỗi Cung ứng, các ngành Dịch vụ tại Việt Nam. Khoa cung cấp cho những chương trình đáp ứng được nhu cầu của Việt Nam trong việc phát triển công nghiệp, nghiên cứu, giáo dục và kinh doanh.

  1. Kỹ sư Kỹ thuật hệ thống công nghiệp
  2. Kỹ sư Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
  3. Chương trình do các trường Đại học đối tác cấp bằng: học 2 năm tại trường Đại học Quốc tế và 2 năm tại trường đối tác liên kết ở nước ngoài, được cấp bằng bởi các trường đối tác nước ngoài. Hiện nay có các đối tác như Đại học Rutgers bang New Jersey, Mỹ (Rutgers, The State University of New Jersey) và Đại học Binghamton bang New York, Mỹ (State University of New York, Binghamton).

 

Chương trình đào tạo Thời gian đào tạo Ngôn ngữ giảng dạy Học phí Hình thức đào tạo Đơn vị đào tạo
Kỹ sư Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 4 năm Tiếng Anh ~ 50.000.000 VND/ năm Chính quy (Toàn thời gian) Khoa Kỹ thuật và Quản lý công nghiệp, Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM
Kỹ sư Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 4 năm Tiếng Anh ~ 50.000.000 VND/ năm Chính quy (Toàn thời gian) Khoa Kỹ thuật và Quản lý công nghiệp, Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM