SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

Thông tin học bổng Kumho Asia & EVN năm học 2022 – 2023

1. Chương trình học bổng Kumho Asiana năm học 2022 – 2023
Thông tin học bổng qua fanpage: TẠI ĐÂY
Thông tin học bổng qua website: TẠI ĐÂY
2. Chương trình học bổng EVN năm học 2022 – 2023
Thông tin học bổng qua fanpage: TẠI ĐÂY
Thông tin học bổng qua website: TẠI ĐÂY