THÔNG BÁO VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHUẨN TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

THÔNG BÁO VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHUẨN TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ Nhà trường thông báo đến toàn thể các em sinh viên như sau:1.      Trường Đại học Quốc tế sử dụng Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam ban hành theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT làm cơ sở tham chiếu. 2.      Chuẩn trình độ ngoại ngữ tốt nghiệp tối thiểu đối với trình độ đại học: bậc 4/6, Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam. 3.      Văn bằng, chứng chỉ được sử dụng để đạt chuẩn Read More …