Thông báo vv chụp hình kỷ yếu tốt nghiệp năm 2020

Thông báo vv chụp hình kỷ yếu tốt nghiệp năm 2020 1.Thời gian: – Thứ 6: 17/07/2020 (cả ngày) – Thứ 7: 25/07/2020 (cả ngày) 2.Địa điểm: Khu vực vườn trường giữa toàn nhà A1 & A2 3.Sinh viên đăng ký thời gian chụp và các thông tin các nhân để đăng trong kỷ yếu tại link: https://bit.ly/C20YBregister 🌺Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ chuyên viên Bùi Thị Ngọc Thảo -ĐT: 028.37244270 (ext: 3334) – Email: oss@hcmiu.edu.vn (5)

Kế hoạch “Tổ chức triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục Đại học Trường Đại học Quốc tế”

Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2018; Công văn số 499/BGDĐT-GDĐH ngày 14/02/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuẩn bị thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, Nhằm triển khai thực hiện kịp thời tinh thần, nội dung, ý nghĩa Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, có hiệu lực thi Read More …

Về việc tham gia giải thưởng Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 26 (2019-2020)

Thông báo Về việc tham gia giải thưởng Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 26 (2019-2020) ( công văn số 1066/ĐHQG-KHCN ngày 16/6/2020 của ĐHQG-HCM về việc tham gia giải thưởng Sáng tạo Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 26 2019-2020 (đính kèm) và theo chỉ đạo của Ban Giám Hiệu; Đối tượng dự thi: toàn thể sinh viên, học viên sau đại học quan tâm, gửi hồ sơ tham dự về Phòng QLKH trước 16g, Thứ Hai, ngày 14/12/2020 để Phòng QLKH chuẩn bị các thủ tục tiếp theo. Thông tin Read More …

Thông báo về Hội thi giải pháp ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) trên địa bàn TPHCM năm 2020

Hội thi giải pháp ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 được tổ chức với đơn vị chủ trì là UBND TPHCM với mục tiêu thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, các dự án khởi nghiệp sáng tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Có 2 nhóm dự thi: Nhóm 1: Cuộc thi Thử thách trí tuệ nhân tạo (với chủ đề năm 2020 là “Trí tuệ nhân tạo với giao thông thông minh” Nhóm 2: Sản phẩm Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI Solution) Thông tin về Read More …

Thực hiện Khảo sát Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công, giai đoạn 2016-2020, năm 2020

Căn cứ theo CV 285/BGDĐT-TCCB và Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về việc triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công, giai đoạn 2016-2020, năm 2020. Sinh viên tiến hành thực hiện khảo sát như sau: – Thời gian: 23/6/2020 đến hết ngày 01/7/2020 SV đăng nhập tài khoản tại website:edusoftweb.hcmiu.edu.vn Chọn mục Đánh giá Giảng dạy Chọn mục Khảo sát Đánh giá Chọn mục Khảo sát Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công Thực hiện khảo sát và Lưu kết quả. (4)