SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

[Việt Nam Young Logistics Talents 2022] – Thể lệ Vòng 1: Tuyển Trường

[Vietnam Young Logistics Talents 2022] – Rules Round 1: School Selection

📢 Vậy là thời gian đăng ký cuộc thi Việt Nam Young Logistics Talents 2022 đã kết thúc. Chúng mình  rất vui khi nhận được những chiếc form đăng ký đầy nhiệt huyết của các bạn và quá trình đăng ký đã kết thúc với 16 đội thi chính thức.

 

Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, IEM Academic Club xin chính thức công bố thể lệ và hình thức thi “Vòng 1: Tuyển trường” cho cuộc thi Việt Nam Young Logistics Talents 2022 như sau: 

 

📍 Thời gian: 08g00 sáng 25/09/2022 (Chủ Nhật)

📍 Địa điểm: Trường Đại học Quốc Tế (cơ sở Pasteur), tại số 234 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM (Dự kiến)

📍 Ở vòng thi này, các đội phải trải qua 2 phần thi: Trắc nghiệm; Thuyết trình và Phản biện. Cụ thể như sau:

📌 Phần thi trắc nghiệm:

👉 Nền tảng: Kahoot.

👉 Phạm vi đề thi: Tất cả các khía cạnh của logistics và quản lý chuỗi cung ứng như: Vận tải, kho  bãi, giao nhận, dịch vụ giá trị gia tăng, tối ưu hoá chi phí logistics, ứng dụng công nghệ thông  tin trong logistics, đào tạo và nghiên cứu về logistics, v.v… 

👉 Cấu trúc đề thi: 

50% Tiếng Anh, 50% Tiếng Việt. 

Gồm có 40 câu trắc nghiệm trong vòng 25 phút

📌 Phần thi thuyết trình và phản biện:

👉 Phạm vi đề thi: Các chủ đề thuộc tất cả các khía cạnh của logistics và quản lý chuỗi cung ứng, chú trọng giải pháp giải quyết vấn đề thực tiễn.

👉 Cấu trúc đề thi và hình thức thi: 

Các đội tự chọn 1 đề tài liên quan đến phạm vi đề thi.

Viết 1 bài báo cáo về quá trình tìm hiểu đề tài đó. 

Mỗi đội sẽ có 6 phút thuyết trình và 4-5 phút Q&A cùng Ban giám khảo.

 

Quả là những phần thi hết sức thú vị đúng không nào? Mọi người hãy cùng chúng mình đón chờ những phần thể hiện đầy tài năng của các đội thi trường Đại học Quốc Tế – ĐHQGHCM nhé!

___________________________________

 

[Vietnam Young Logistics Talents 2022] – Rules Round 1: School Selection

 

📢 The Vietnam Young Logistics Talents 2022 competition’s registration period has now come to a conclusion. With 16 official teams registered, we are overjoyed to have received your enthusiastic registration forms.

 

Without making you wait any longer, IEM Academic Club would like to formally publish the following details on the “Round 1: School Selection” exam’s format and guidelines for the Vietnam Young Logistics Talents 2022 competition:

 

📍 Time: 08:00 AM, 25/09/2022 (Sunday)

📍 Location: International University, 234 Pasteur, District 3, Ho Chi Minh City. (Expected)

📍 In this round, the teams must complete two sections: multiple-choice questions; presentation and critique. 

📌 Multiple-choice questions:

👉 Basic: Kahoot

👉 Scope of the exam: All facets of logistics and supply chain management, including: transportation, warehousing, forwarding, value-added services, logistics cost optimization, information technology applications in logistics, training and research in logistics.

👉 Exam structure:

Language: 50% English, 50% Vietnamese.

Includes 40 multiple choice questions within 25 minutes

📌 Presentation and Critique exam:

👉 Scope of the exam: Topics cover all aspects of logistics and supply chain management, with an emphasis on solving real-world problems.

👉 Exam structure and exam format:

Teams choose a topic related to the scope of the exam.

Write a report on the research process on that topic.

Each team will have 6 minutes of presentation and 4-5 minutes of Q&A with the Judges.

 

They are really interesting sections, aren’t they? Let’s all look forward to the talented performances of the International University – VNUHCM competition teams!

 

 

🎯 Thân mời các bạn có quan tâm tham dự đăng ký qua link/ Register by clicking the link if you are interested: https://forms.gle/sLQCbTXKzKoHdFRL6