SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

home > News > Announcement > ASEAN-Japan Virtual Cultural Exchange Programme 2022 (AUN-SUN/SixERS Cross-Cultural Event

ASEAN-Japan Virtual Cultural Exchange Programme 2022 (AUN-SUN/SixERS Cross-Cultural Event

ASEAN-Japan Virtual Cultural Exchange 2022 (AUN-SUN/SIxERS Cross-cultural Event) do Văn phòng AUN thông báo. Thông tin chương trình như sau:
  • Mục tiêu chương trình: Chương trình được tổ chức nhằm thúc đẩy giao lưu tri thức, văn hóa và phong tục tập quán giữa sinh viên các nước trong khu vực ASEAN và Nhật Bản. Chương trình sẽ cấp E-certificate cho sinh viên tham dự sau khi tham dự đầy đủ thời lượng và hoàn thành các hoạt động trong chương trình.
  • Chủ đề: The Importance of Storytelling in Preserving Self-Identity and Building a Resilient Community
  • Thời gian: 15h00 – 19g00, từ ngày 29/11/2022 đến ngày 01/12/2022 (GMT+7);
  • Hình thức: Trực tuyến (Zoom Meeting / Gather Town);
  • Ngôn ngữ sử dụng trong chương trình: Tiếng Anh;
  • Số lượng tham dự: 60 sinh viên từ các nước thành viên ASEAN và Nhật Bản. Sinh viên cần có trình độ tiếng Anh lưu loát và đảm bảo tham dự đầy đủ thời lượng chương trình;
  • Đăng ký tham dự: Sinh viêm đăng ký trực tuyến tại đường link https://forms.gle/oV4t3vBydKThvmW5A, trước hạn chót ngày 14/11/2022 (thứ 2).
  • Concept Note Program

Attachments

ASEAN-Japan Virtual Cultural Exchange Programme 2022 (AUN-SUN/SixERS Cross-Cultural Event

lakutoto prediksi lakutoto rtp lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto laku toto lakutogel lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto mahjong ways 2 lakutoto lakutoto lakutoto laku toto togel sidney lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto