SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

Lãnh đạo Khoa

Assoc.Prof. NGUYỄN VĂN HỢP, Ph.D., Dean.
Trưởng Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp.
Dr. HÀ THỊ XUÂN CHI
Phó trưởng Khoa Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp..
 

Nhân viên

Lê Hồng Phúc

Thư ký

B.Nong Lam University HCM City Email:  lhphuc@hcmiu.edu.vn

Room: A2.602