SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

Chương trình Đào tạo Thạc sĩ

Chương trình đào tạo cho Khóa MISE từ năm 2019: Nhấp vào để xem chi tiết

Chương trình đào tạo cho Khóa MISE từ năm 2017: Nhấp vào để xem chi tiết

Chương trình đào tạo cho Khóa MISE 2015-2016: Nhấp vào để xem chi tiết

Chương trình đào tạo cho Khóa MISE trước năm 2014: Nhấp vào để xem chi tiết