SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

home > News > Announcement > [CIM] Mở tiếp nhận hồ sơ sinh viên/học viên đăng ký tham gia chương trình Trao đổi trong học kỳ II năm học 2023-2024

[CIM] Mở tiếp nhận hồ sơ sinh viên/học viên đăng ký tham gia chương trình Trao đổi trong học kỳ II năm học 2023-2024

02 chương trình Trao đổi do trường Đại học Quốc tế điều phối dành cho sinh viên/học viên có nguyện vọng đi học trao đổi ở nước ngoài trong học kỳ II năm học 2023-2024.
1) Chương trình International Student Exchange Program (ISEP):

– Thời gian: từ tháng 1 hoặc tháng 2/2024 đến tháng 6 hoặc tháng 7/2024

– Thông tin về ISEP và hướng dẫn nộp hồ : Đã được đăng tải trên fanpage chương trình Trao đổi sinh viên tại link: https://tinyurl.com/5xdezw9j
– Hạn chót CIM tiếp nhận hồ Sinh viên/học viên nộp hồ  theo hướng dẫn trước ngày 05 tháng 8 năm 2023 (thứ bảy).
2) Chương trình Trao đổi sinh viên tại trường đối tác song phương của trường ĐHQT (Partner Exchange Program)
– Thời gian: từ tháng 2 hoặc tháng 3/2024 đến tháng 7 hoặc tháng 8/2024
– Thông tin về chương trình: Đã được đăng tải trên fanpage tại link: https://tinyurl.com/2p8dh4z6
– Hạn chót CIM tiếp nhận hồ : Sinh viên/học viên nộp hồ   theo hướng dẫn trước ngày 20 tháng 8 năm 2023.

[CIM] Mở tiếp nhận hồ sơ sinh viên/học viên đăng ký tham gia chương trình Trao đổi trong học kỳ II năm học 2023-2024

lakutoto prediksi lakutoto rtp lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto laku toto lakutogel lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto mahjong ways 2 lakutoto lakutoto lakutoto laku toto togel sidney lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto