SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

[CIM] Mở tiếp nhận hồ sơ sinh viên/học viên đăng ký tham gia chương trình Trao đổi trong học kỳ II năm học 2023-2024

02 chương trình Trao đổi do trường Đại học Quốc tế điều phối dành cho sinh viên/học viên có nguyện vọng đi học trao đổi ở nước ngoài trong học kỳ II năm học 2023-2024.
1) Chương trình International Student Exchange Program (ISEP):
– Thời gian: từ tháng 1 hoặc tháng 2/2024 đến tháng 6 hoặc tháng 7/2024

– Thông tin về ISEP và hướng dẫn nộp hồ : Đã được đăng tải trên fanpage chương trình Trao đổi sinh viên tại link: https://tinyurl.com/5xdezw9j
– Hạn chót CIM tiếp nhận hồ Sinh viên/học viên nộp hồ  theo hướng dẫn trước ngày 05 tháng 8 năm 2023 (thứ bảy).
2) Chương trình Trao đổi sinh viên tại trường đối tác song phương của trường ĐHQT (Partner Exchange Program)
– Thời gian: từ tháng 2 hoặc tháng 3/2024 đến tháng 7 hoặc tháng 8/2024
– Thông tin về chương trình: Đã được đăng tải trên fanpage tại link: https://tinyurl.com/2p8dh4z6
– Hạn chót CIM tiếp nhận hồ : Sinh viên/học viên nộp hồ   theo hướng dẫn trước ngày 20 tháng 8 năm 2023.