SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

[CIM] Thông Tin Học Bổng/Chương Trình Trao Đổi Sinh Viên Năm Học 2023-2024 dành cho SV Trường ĐHQT

1) Chương trình HỌC BỔNG TRAO ĐỔI SINH VIÊN TOÀN CẦU (GLOBAL UGRAD) 2023-2024 do Phòng Văn hóa – Thông tin của Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam gửi thông tin.
  • Thời gian học trao đổi: năm học 2023-2024 (bắt đầu vào tháng 8/2023 hoặc tháng 1/2024). Lưu ý: Ứng viên không được lựa chọn học kỳ mình muốn đi trao đổi;
  • Địa điểm học trao đổi: các trường Đại học ở Hoa Kỳ;
  • Đối tượng tham gia: Sinh viên trường ĐHQT (trừ sinh viên năm cuối), có năng lực lãnh đạo thể hiện qua kết quả học tập, sự đóng góp cho cộng đồng cũng như các hoạt động ngoại khóa và có khả năng tiếng Anh tốt;
  • Hướng dẫn nộp hồ sơ: Tham khảo file đính kèm hoặc link. SV nộp hồ sơ trực tiếp trên hệ thống trước ngày 15/12/2022 (thứ 5).
2) Chương trình HỌC BỔNG ERNST MACH GRANT (EMG) 2023-2024 tại MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK (MCI), ÁO:
  • Giá trị học bổng: EMG hỗ trợ chi phí hàng tháng (1,150 EUR/tháng), chi phí chỗ ở, bảo hiểm, chi phí đi lại.
  • Thời gian học trao đổi: Học kỳ I (4 tháng) hoặc cả năm học 2023-2024 (10 tháng);
  • Địa điểm học trao đổi: trường đối tác MCI, Innsbruck, Áo
  • Đối tượng tham gia: SV đã hoàn thành năm nhất (bao gồm học phần AE1, AE2, Cal1, Cal 2) và chưa làm luận văn tốt nghiệp; đạt GPA tối thiểu 68/100. Xem chi tiết yêu cầu ứng viên tại link
  • Hướng dẫn nộp hồ sơ: Tham khảo file đính kèm hoặc link. SV chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn và nộp hồ sơ trên portal trước ngày 22/12/2022 (thứ 5).
3) Chương trình Trao đổi sinh viên thông qua hệ thống ISEP (International Student Exchange Program) năm học 2023-2024: