SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

Nhân sự Bộ môn Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp

Dr. HÀ THỊ XUÂN CHI

Phó Khoa

Trưởng Bộ môn Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp

Read More »

Dr. NGUYỄN VĂN CHUNG

Giảng viên

Read More »

Dr. PHẠM HUỲNH TRÂM

Giảng viên

Dr. ĐÀO VŨ TRƯỜNG SƠN

Giảng viên

Read More »

Dr. PHAN NGUYỄN KỲ PHÚC

Giảng viên

Read More »

 
M.Eng. TRẦN VĂN LÝ

Giảng viên

Read More »

Secretary

ĐÀO THỊ XUÂN DUYÊN

Email: dtxduyen@hcmiu.edu.vn.
Room: A2.602.

B. Eng. NGUYỄN LÊ MINH HOA

Read More »

B.ENG. NGUYỄN LÊ PHƯƠNG THẢO

Read More »