SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

Cẩm nang Sinh viên

Sách cẩm nang sinh viên cung cấp cho người đọc thông tin hữu ích liên quan đến mục tiêu chương trình, kết quả học tập mong đợi, đặc tả chương trình đào tạo, đánh giá khóa học, hệ thống chấm điểm, … cho các chương trình Hệ thống và Kỹ thuật Công nghiệp (ISE) và Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (LCSM). Sinh viên cũng có thể tìm thấy thông tin về mô tả khóa học, quy trình kỷ luật và các quyền trong cuốn sổ tay này.

Year Student’s handbook
2020 Download
2019 Download
2016 Download

 

 

lakutoto prediksi lakutoto rtp lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto laku toto lakutogel lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto mahjong ways 2 lakutoto lakutoto lakutoto laku toto togel sidney lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto