SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

Học bổng Hessen cho sinh viên xuất sắc VN năm học 2022-2023

Học bổng Hessen dành cho sinh viên xuất sắc năm trong năm học 2022-2023 (Học bổng tại chỗ). Thông tin học bổng như sau:
1. Đối tượng:
  • SV có kết quả học tập trong học kỳ gần nhất (học kỳ II năm học 2021-2022) đạt 7.5 trở lên
  • Có hoàn cảnh gia đình khó khăn, hoặc con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số hoặc các trường hợp khó khăn khác
  • Hiện không nhận hỗ trợ tài chính hoặc học bổng từ tổ chức, cá nhân nào khác
  • Tham gia hoạt động xã hội (tiêu chí được ưu tiên) như: hiến máu nhân đạo, thanh niên tình nguyện hỗ trợ đồng bào lũ lụt, thiên tai, giao thông, phòng chống dịch Covid hoặc các hình thức khác.
2. Mức học bổng: 216 EUR (học bổng cấp trong 12 tháng, mỗi tháng 18 EUR).
3. Số lượng học bổng: 8 suất.
4. Hướng dẫn đăng ký: Ứng viên nộp bộ hồ sơ đầy đủ (bản gốc) và nộp tại văn phòng của Trung tâm Trao đổi Giáo dục Quốc tế (A2.604) trước ngày 5/10/2022 (thứ 4). Hồ sơ bao gồm:

Chi tiết xem tại:

https://drive.google.com/drive/folders/1cfWiU605HAYijQEWL4phZoI9w0DcIPWw?usp=sharing

lakutoto prediksi lakutoto rtp lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto laku toto lakutogel lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto mahjong ways 2 lakutoto lakutoto lakutoto laku toto togel sidney lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto