SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

Mục tiêu đào tạo và đầu ra

  • Mục tiêu đào tạo:

Chương trình hướng tới đào tạo học viên có khả năng hiểu lý thuyết, áp dụng các kĩ năng khám phá và tìm ra giải pháp giải quyết các vấn đề trong Kỹ thuật công nghiệp. Kỹ năng và kiến thức bao gồm:

  • Thiết kế hệ thống công nghiệp: Tạo thiết kế mới cho hệ thống sản xuất và dịch vụ
  • Vận hành và quản lý các hệ thống công nghiệp: Vận hành hiệu quả các hệ thống sản xuất và dịch vụ bằng cách kết hợp tất cả các nguồn lực của hệ thống (nhân lực, cơ sở vật chất, tài chính, v.v.).
  • Cải thiện các hệ thống công nghiệp: Phát hiện các vấn đề và phát triển các giải pháp để tối ưu hóa các hệ thống sản xuất và dịch vụ mới. Cung cấp những thay đổi cần thiết để cải thiện hệ thống hiện có.
  • Thiết kế lại các hệ thống công nghiệp: Phân tích và thực hiện nghiên cứu về các hệ thống sản xuất và dịch vụ hiện có để xác định nhu cầu thiết kế lại chúng nhằm tăng sản lượng và hiệu quả hoạt động.
  • Hỗ trợ ra quyết định: Phân tích, đánh giá và mô hình hóa các hệ thống sản xuất và dịch vụ để cung cấp các giải pháp thay thế nhằm hỗ trợ các nhà quản lý trong việc ra quyết định theo tiêu chí đơn và nhiều tiêu chí
  • Định hướng nghề nghiệp

Học viên tốt nghiệp ngành KTHTCN ở trường có thể:

  • Đảm nhiệm các vị trí cán bộ kỹ thuật hay quản lý trong các lĩnh vực sản xuất, quản lý vật tư tồn kho, chuỗi cung ứng và hậu cần hay quản lý chất lượng;
  • Lập kế hoạch và điều độ, thiết kế và săp xếp các mặt bằng trong các công ty, cơ quan.
  • Thông tin thêm:

Bạn có thể bấm vào đây để biết thêm thông tin về chương trình đào tạo:

Chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật hệ thống công nghiệp: Nhấp để tải thông tin chi tiết

Chương trình Thạc sĩ Logistics và quản lý chuỗi cung ứng: Nhấp để tải thông tin chi tiết

Văn bằng kết hợp Cử nhân – Thạc sĩ (Chương trình BS-MS): Nhấp để tải thông tin chi tiết

 

lakutoto prediksi lakutoto rtp lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto laku toto lakutogel lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto mahjong ways 2 lakutoto lakutoto lakutoto laku toto togel sidney lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto