SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

Mục tiêu đào tạo và đầu ra

Khung chương trình đào tạo từ khóa tuyển sinh năm 2022: Nhấp vào để xem chi tiết