SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

Thông báo đăng ký đề tài KH&CN cấp cơ sở dành cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh năm 2022

Thời gian đăng ký:
– Sinh viên, Học viên cao học và Nghiên cứu sinh nộp hồ sơ đăng ký về Khoa/Bộ môn/Trung tâm trước 16g00 Thứ Sáu ngày 04/11/2022.
+ Thuyết minh đề cương (Mẫu S1).
+ Bảng điểm (Chỉ đối với sinh viên).
– Đơn vị tập hợp hồ sơ của CNĐT và công văn kèm theo danh sách đề xuất hội đồng (Mẫu S7 và S8) gửi về địa chỉ email: nlklinh@hcmiu.edu.vn trước 16g00 Thứ Sáu ngày 11/11/2022.
Chi tiết về các biểu mẫu dành cho CNĐT và Đơn vị vui lòng truy cập tại địa chỉ: https://ord.hcmiu.edu.vn/bieumauThông tin chi tiết,  vui lòng xem Thông báo đính kèm.

lakutoto prediksi lakutoto rtp lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto togel online lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto mahjong ways 2 lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto