SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

Thông báo nộp bằng TN, bổ sung hồ sơ SV…

  1. Thông báo số 1: Yêu cầu sinh viên khóa 2023 nộp Bản sao Bằng Tốt Nghiệp THPT. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập tại đây. https://iuoss.com/tb-so-1-nop-ban-sao-bang-tot-nghiep-thpt-doi-voi-sinh-vien-khoa-2023/
  2. Thông báo số 1: Yêu cầu sinh viên khóa 2023 nộp bổ sung hồ sơ sinh viên. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập tại đây. https://iuoss.com/tb-so-1-nop-bo-sung-ho-so-sinh-vien-doi-voi-sinh-vien-khoa-2023/
  3. Thông báo số 3: Dành cho sinh viên khóa 2022 chưa nộp Bản sao/Bản photo công chứng Bằng tốt nghiệp THPT. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập tại đây. https://iuoss.com/tb-so-3-danh-cho-sv-khoa-2022-chua-nop-ban-sao-ban-photo-cong-chung-bang-tot-nghiep-thpt/
lakutoto prediksi lakutoto rtp lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto togel online lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto mahjong ways 2 lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto