SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

Thông báo quy trình đăng ký đề tài Intro to IE và Intro to LSCM trong học kỳ 2 năm học 2022-2023

🎯 Khoa Kỹ thuật và quản lý công nghiệp thông báo quy trình đăng ký đề tài Intro trong học kỳ 2 năm học 2022-2023 như sau:
👉Bước 1: Sinh viên thành lập nhóm từ 4-5 sinh viên.
👉 Bước 2: Nhóm sinh viên tham khảo Danh sách đề tài Intro như link sau: https://docs.google.com/…/1hblkYbhIKLTa8uepZx3r…/edit…
👉Bước 3: Sinh viên email tới giảng viên nhóm mong muốn để có mail xác nhận đồng ý hướng dẫn, và cc cho Thư ký (dtxduyen@hcmiu.edu.vn) để biết thông tin.
👉Bước 4: sinh viên đăng ký vào form này sau khi được sự đồng ý của giảng viên: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeMhaZDDzKJPC…/viewform
🎵 Deadline: 24h ngày 22/04/2023.
🔴 Danh sách SV học môn Intro to IE và Intro to LSCM đã gửi qua EMAIL SINH VIÊN nhé!