SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

home > News > Announcement > Thông báo ứng tuyển học bổng VALOMA 2023 – vòng Khoa IEM

Thông báo ứng tuyển học bổng VALOMA 2023 – vòng Khoa IEM

♦️Thông báo ứng tuyển học bổng VALOMA 2023 – vòng Khoa IEM
👉Đối tượng: Sinh viên đang theo học ngành LSCM tại khoa IEM
👉Sinh viên đọc quy định xét duyệt như link bên dưới:
👉 Deadline ứng tuyển vòng khoa IEM: 05/09/2023
🍁Khoa sẽ thông báo kết quả đến sinh viên đạt yêu cầu để bổ sung hồ sơ bản cứng và minh chứng sau khi xem xét.

Thông báo ứng tuyển học bổng VALOMA 2023 – vòng Khoa IEM

lakutoto prediksi lakutoto rtp lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto laku toto lakutogel lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto mahjong ways 2 lakutoto lakutoto lakutoto laku toto togel sidney lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto