SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

Thông báo ứng tuyển học bổng VALOMA 2023 – vòng Khoa IEM

♦️Thông báo ứng tuyển học bổng VALOMA 2023 – vòng Khoa IEM
👉Đối tượng: Sinh viên đang theo học ngành LSCM tại khoa IEM
👉Sinh viên đọc quy định xét duyệt như link bên dưới:
👉 Deadline ứng tuyển vòng khoa IEM: 05/09/2023
🍁Khoa sẽ thông báo kết quả đến sinh viên đạt yêu cầu để bổ sung hồ sơ bản cứng và minh chứng sau khi xem xét.