SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

Thông báo v/v tham gia Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam

Thông báo v/v tham gia Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam
1. Đối tượng:
– Là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hoặc là hội viên Hội Sinh viên Việt Nam.
– Đang học đại học hệ chính quy từ năm thứ 3 trở lên.
– Đang học các ngành đào tạo: [1] Công nghệ thông tin; [2] Hệ thống thông tin; [3] An toàn thông tin; [4] Khoa học máy tính; [5] Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; [6] Kỹ thuật phần mềm; [7] Kỹ thuật máy tính; [8] Công nghệ kỹ thuật máy tính; [9] Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; [10] Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; [11] Công nghệ kỹ thuật hóa học; [12] Công nghệ sinh học; [13] Công nghệ kỹ thuật môi trường; [14] Công nghệ vật liệu; [15] Công nghệ kỹ thuật hạt nhân
2. Tiêu chuẩn chung:
– Có phẩm chất đạo đức, ý thức kỷ luật tốt, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; có ý chí vươn lên trong học tập, nghiên cứu
– Xếp loại học tập trung bình chung (của 3 năm học trở lên) đạt loại giỏi từ 3.2/4 (đối với trường đào tạo theo học chế tín chỉ) hoặc đạt từ 8.0/10 trở lên (đối với các trường đào tạo theo niên chế) tính đến thời điểm xét giải.
3. Tiêu chuẩn cụ thể
* Ngoài tiêu chuẩn chung, cá nhân được xét trao tặng Giải thưởng đáp ứng ít nhất một trong những tiêu chuẩn sau:
– Có bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích thuộc ngành xét giải thưởng.
– Có bài báo đăng trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế hoặc bài tham luận in trong kỷ yếu hội thảo khoa học chuyên ngành từ cấp trường trở lên
– Đạt giải trong các cuộc thi quốc gia, quốc tế hoặc các kỳ thi học thuật trong lĩnh vực gắn với ngành đào tạo xét Giải thưởng.
– Đạt giải thưởng, huy chương trong các cuộc thi sáng tạo từ cấp trường trở lên
– Có đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên từ cấp trường trở lên (đề tài đã được nghiệm thu và có giải thưởng cấp trường trở lên)
– Là nữ sinh tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt được ghi nhận, biểu dương
– Sinh viên tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội và tình nguyện vì cộng đồng, nhận được bằng khen, giấy khen
(Lưu ý: chỉ xem xét các thành tích đạt được trong quá trình học đại học)
* Xem xét ưu tiên nữ sinh là người dân tộc thiểu số, người khuyết tật có nỗ lực vươn lên.
4. Hồ sơ tham dự:
a. Kê khai thành tích cá nhân theo Mẫu 01 (File excel đính kèm)
b. Đơn đăng ký theo Mẫu 02. (Nộp file PDF và có chữ ký)
c. Tài liệu minh chứng thành tích cá nhân (bằng sáng chế, bài báo, bằng khen v.v…)
d. Báo cáo tóm tắt công trình nghiên cứu, giải pháp công nghệ, sáng chế,…trong ngành đăng ký xét Giải thưởng (nếu có)
e. Video tự giới thiệu về bản thân thời lượng không quá 2 phút
f. Ảnh chân dung ứng viên
g. Bảng điểm (có đóng dấu mộc của trường)
Lưu ý: Tất cả hồ sơ tham dự vui lòng chỉ gửi hồ sơ bản mềm, nếu có thay đổi P.QLKH sẽ cập nhật.
5. Giải thưởng:
– Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
– Biểu trưng Giải thưởng
– Phần thưởng bằng tiền mặt tối thiểu 5 triệu đồng
– Các phần thưởng khác của đơn vị tài trợ, bảo trợ (nếu có)
Các tác giả tham dự vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ thư điện tử nlklinh@hcmiu.edu.vn trước ngày 20/9/2022 để phòng thực hiện các bước tiếp theo. Tác giả vui lòng gửi hồ sơ file zip và đặt tên theo mẫu: IU_Lĩnh vực đăng ký_Họ tên tác giả (Ví dụ: Lĩnh vự đăng ký Công nghệ Sinh học và tên Nguyễn Lê A => IU_CNSH_Nguyễn Lê A).
Thông tin chi tiết, Các bạn sinh viên vui lòng xem ở file đính kèm.
https://drive.google.com/drive/folders/109_0xJo3zvexQ-ATAHS3SR7S2l3HaXNt?usp=sharing
lakutoto prediksi lakutoto rtp lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto laku toto lakutogel lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto mahjong ways 2 lakutoto lakutoto lakutoto laku toto togel sidney lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto