SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ QUÂN TRANG, KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TIẾP NHẬN, QUẢN LÝ, RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN KHÓA 22 THAM GIA HỌC GDQPAN HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2022-2023

Nhà trường chuyển tiếp thông báo của Trung Tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh – ĐHQG Tp HCM về việc đăng ký quân trang, kế hoạch tổ chức tiếp nhận, quản lý, rèn luyện dành cho sinh viên Khóa 22 học GDQP trong học kỳ 1, năm học 2022-2023 như sau:

– Thời gian tiếp nhận: 07g30, Thứ hai ngày 10/10/2022.

– Thông tin về việc đăng ký quân trang (sinh viên xem tại đây).

– Chi tiết kế hoạch tiếp nhận, quản lý sinh viên (sinh viên xem tại đây).

– Thông báo chi tiết thời gian, địa điểm và những  nội dung sinh viên cần chuẩn bị khi đi học GDQP (sinh viên xem tại đây).

        – Đối tượng: tất cả sinh viên Khóa 22, bao gồm sinh viên chương trình Đại học Quốc tế cấp bằng và sinh viên các chương trình liên kết.

        – Tổ chức biên chế lớp học GDQP&AN (sinh viên xem tại đây)

        – Danh sách sinh viên Khóa 22 học GDQP&AN trong học kỳ I, năm học 2022-2023 (sinh viên xem tại đây).

       – Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ chị Tâm, email: tmttam@hcmiu.edu.vn, SĐT: 0283 724 4270, số nội bộ: 3229.

Trân trọng.

Nguồn: https://edusoftweb.hcmiu.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=1293

lakutoto prediksi lakutoto rtp lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto laku toto lakutogel lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto mahjong ways 2 lakutoto lakutoto lakutoto laku toto togel sidney lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto