SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

Thông báo vv đăng ký GVHD môn Thesis HK I – 2022-2023

🔴🔴🔴 Thông báo vv đăng ký GVHD môn Thesis HK I – 2022-2023

🔷B1: SV tham khảo Danh sách đề tài LVTN HK I – 2022-2023 như link sau:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KiXeSehV2u637rmvnBK1yqdjeoFp-BjCp-FYkpMpJ7w/edit#gid=139547969

🔷B2: SV email tới GVHD để có mail xác nhận đồng ý hướng dẫn

🔷B3: Sinh viên điền vào form theo link này:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemxBL4irYSvY7oP1A11dgbCxe0lIvJqHCVAAQgCl7dpDzhmQ/viewform

🔷Deadline: 05/09/2022

🔷Về file mềm tham khảo SV có thể xem trực tuyến trên thư viện điện tử IU

https://library.hcmiu.edu.vn/

🔷Lưu ý: SV phải đăng ký môn thesis trên cả edusoft và Khoa theo thông báo trên. (trường hợp quên chưa đăng ký edusoft sẽ đăng ký trên hệ thống vào tuần add/drop drop từ ngày 29/8/2022 – 04/9/2022).

Điều kiện làm luận văn: sinh viên hoàn tất 90% số tín chỉ trong CTĐT ( không bao gồm số chỉ thesis)

lakutoto prediksi lakutoto rtp lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto laku toto lakutogel lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto mahjong ways 2 lakutoto lakutoto lakutoto laku toto togel sidney lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto lakutoto