SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

Thông báo vv đăng ký GVHD môn Thesis HK I – 2022-2023

🔴🔴🔴 Thông báo vv đăng ký GVHD môn Thesis HK I – 2022-2023

🔷B1: SV tham khảo Danh sách đề tài LVTN HK I – 2022-2023 như link sau:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KiXeSehV2u637rmvnBK1yqdjeoFp-BjCp-FYkpMpJ7w/edit#gid=139547969

🔷B2: SV email tới GVHD để có mail xác nhận đồng ý hướng dẫn

🔷B3: Sinh viên điền vào form theo link này:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemxBL4irYSvY7oP1A11dgbCxe0lIvJqHCVAAQgCl7dpDzhmQ/viewform

🔷Deadline: 05/09/2022

🔷Về file mềm tham khảo SV có thể xem trực tuyến trên thư viện điện tử IU

https://library.hcmiu.edu.vn/

🔷Lưu ý: SV phải đăng ký môn thesis trên cả edusoft và Khoa theo thông báo trên. (trường hợp quên chưa đăng ký edusoft sẽ đăng ký trên hệ thống vào tuần add/drop drop từ ngày 29/8/2022 – 04/9/2022).

Điều kiện làm luận văn: sinh viên hoàn tất 90% số tín chỉ trong CTĐT ( không bao gồm số chỉ thesis)