SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

Thông tin về US ASEAN Science, Technology, and Innovation Cooperation Program.

Arizona State University đang thực hiện tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á chương trình STIC (US ASEAN Science , Technology, and Innovation Cooperation Program), hướng đến xây dựng và thực hiện các chính sách nhằm thúc đẩy hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tiếp cận tài chính và cơ sở vật chất, chia sẻ dữ liệu, thương mại hóa và trao đổi học thuật. Thông qua đó tăng cường hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới với Hoa Kỳ ở cấp độ liên bang, địa phương, doanh nghiệp và học thuật.

Một trong 3 hoạt động chính của STIC là “STIC Talent Mobility Portal” là nơi cung cấp quyền truy cập miễn phí vào các khóa học nâng cao và đào tạo lại kỹ năng được phát triển bởi top các trường đại học và các công ty công nghệ hàng đầu Hoa Kỳ. Người học hoàn thành các khóa học yêu cầu theo Science and Technology track hoặc Entrepreneurship and Innovation Track sẽ đủ điều kiện để đăng ký cơ hội tài trợ phát triển các dự án nghiên cứu và khởi động các công ty khởi nghiệp dựa trên công nghệ. Quỹ tài trợ STIC cung cấp tài chính lên đến $100,000 năm cho 08 dự án xuất sắc nhất ở cả hai track.

Để biết thêm chi tiết về chương trình STIC, kính mời các bạn SV  tham gia buổi Chia sẻ thông tin như sau:

Nếu các bạn sinh viên không tham dự được buổi hôm nay thì có thể đăng ký tham gia buổi khác tại đây: https://tinyurl.com/ytdpxwzc

STIC Portal Registration Instructions – V3.2 – Resized