SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

Webinar học bổng INVEST YOUR TALENT của Chính phủ Ý

Webinar học bổng INVEST YOUR TALENT của Chính phủ Ý. Thông tin cơ bản về Webinar như sau:

Thông tin về học bổng INVEST YOUR TALENT như sau:
  • Đối tượng: các sinh viên có nhu cầu tham gia các khóa học Thạc sĩ học bằng tiếng Anh tại các trường Đại học hàng đầu của Ý;
  • Trị giá: miễn học phí + 8000 EUR tiền sinh hoạt phí/ năm;
  • Chuyên ngành: các chuyên ngành thế mạnh của Ý như Kiến trúc – design, Kỹ thuật – công nghệ, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, v.v.
  • Hồ sơ đăng ký: bằng đại học tương thích với ngành Thạc sĩ lựa chọn, bảng điểm, chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh tương đương B2 (Không cần kinh nghiệm làm việc).
  • Thời gian đăng ký: từ giữa tháng 1 đến giữa tháng 2 năm 2023.