SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

Thông báo về việc tự chấm điểm rèn luyện của sinh viên

SV thực hiện chấm ĐRL tại link website: https://oss.hcmiu.edu.vn/cham-diem-ren-luyen.