STUDY EXTENSION REQUEST FORM – NEW

Mẫu đơn gia hạn mới Dành cho sinh viên học hết năm 6 mà vẫn chưa hoàn thành chương trình/ các chứng chỉ để tốt nghiệp SV download theo link: https://docs.google.com/…/1fpthONAjJMOzZY…/edit… Nếu điền form cũ phòng ĐTĐH sẽ reject sau khi nhận. SV điền đầy đủ form và email tới dtxduyen@hcmiu.edu.vn để được hướng dẫn […]

STUDY EXTENSION REQUEST FORM – NEW Read More »