THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2022-2023 Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên những vấn đề liên quan đến tuần điều chỉnh đăng ký môn học học kỳ II, năm học 2022-2023 như sau: 1/ Hình thức đăng ký: Trực tuyến2/ Thời gian: 8g00 đến 24g00, từ […]

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2022-2023 Read More »