SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

July 2023

[CIM] Mở tiếp nhận hồ sơ sinh viên/học viên đăng ký tham gia chương trình Trao đổi trong học kỳ II năm học 2023-2024

02 chương trình Trao đổi do trường Đại học Quốc tế điều phối dành cho sinh viên/học viên có nguyện vọng đi học trao đổi ở nước ngoài trong học kỳ II năm học 2023-2024. 1) Chương trình International Student Exchange Program (ISEP): – Thời gian: từ tháng 1 hoặc tháng 2/2024 đến tháng 6 hoặc tháng 7/2024 –

[CIM] Mở tiếp nhận hồ sơ sinh viên/học viên đăng ký tham gia chương trình Trao đổi trong học kỳ II năm học 2023-2024 Read More »

Short-term Internship Programs at SIIT (Scholarship)

Chương trình Học bổng của trường đối tác Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT) – Thammasat University dành cho sinh viên tham gia chương trình thực tập ngắn hạn Short-term Internship Program (STIP). Thông tin cơ bản như sau: 1. Thời gian thực tập: Thực tập 4 tuần đến 8 tuần trong giai đoạn 15/10/2023

Short-term Internship Programs at SIIT (Scholarship) Read More »