SCHOOL OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

INTERNATIONAL UNIVERSITY - VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HCMC

January 2023

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2022-2023 Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên những vấn đề liên quan đến tuần điều chỉnh đăng ký môn học học kỳ II, năm học 2022-2023 như sau: 1/ Hình thức đăng ký: Trực tuyến 2/ Thời gian: 8g00 đến 24g00, …

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2022-2023 Read More »

𝓣𝓗Ô𝓝𝓖 𝓑Á𝓞 𝓘𝓝𝓣𝓔𝓡𝓝𝓢𝓗𝓘𝓟 2 𝓗𝓚 3 𝓝Ă𝓜 𝓗Ọ𝓒 2022 – 2023

𝓣𝓗Ô𝓝𝓖 𝓑Á𝓞 𝓘𝓝𝓣𝓔𝓡𝓝𝓢𝓗𝓘𝓟 2 𝓗𝓚 3 𝓝Ă𝓜 𝓗Ọ𝓒 2022 – 2023 SV Chuẩn bị đăng ký môn học Internship 2 HK 3 NH 22 – 23 lưu ý: SV chủ động tìm công ty thực tập cho HK 3 liên quan đến ngành nghề ở các vị trí như: mua hàng, lập kế hoạch sản …

𝓣𝓗Ô𝓝𝓖 𝓑Á𝓞 𝓘𝓝𝓣𝓔𝓡𝓝𝓢𝓗𝓘𝓟 2 𝓗𝓚 3 𝓝Ă𝓜 𝓗Ọ𝓒 2022 – 2023 Read More »